ENERGIES RENOVABLES

Producció d'electricitat

Estaríem parlant bàsicament de tres sistemes a oferir: Fotovoltaic, mini eòlic i micro hidràulic.

 

Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Aïllades per autoconsum: el sistema consta d’un camp de panells fotovoltaics que serà l’encarregat de captar i convertir la radiació del sol en corrent elèctrica; un regulador de càrrega que protegeix i garanteix que les bateries es carreguin correctament, a més d’evitar possibles sobretensions; les bateríes, per emmagatzemar l’electricitat produïda i l’inversor que serveix per convertir la corrent continua produïda pels panells en corrent alterna que alimentarà els aparells.

 

Per poder fer un bon dimensionat dels elements és necessari realitzar un estudi detallat.Instal·lacions Mini Eòliques: es tracta d’utilitzar l’energia del vent per generar electricitat, consten d’un rotor composat d’un eix de gir al que van unides les pales i un sistema de conversió de l’energia. Les pales capten l’energia del vent i la transformen en energia mecànica que es transmet al generador obtenint electricitat per abastir els diferents aparells.

Instal·lacions Micro hidràuliques: es tracta d’utilitzar un salt d’aigua per captar l’energia hidràulica mitjançant la turbina transformant-la en energia mecànica, d’aquesta manera movem el generador produint energia elèctrica de manera constant i continua.

Podríem parlar també d’instal·lacions híbrides que seria una barreja de dues de les anteriors o de totes.

Producció de calor

Instal·lació Solar Tèrmica: l’escalfament de l’aigua (Aigua calenta sanitària i recolzament de calefacció) és l’utilització principal i més econòmica de l’energia solar tèrmica. Aquest sistema s’instal·la juntament amb un sistema de recolzament tradicional per garantir el subministrament d’aigua calenta en els períodes més desfavorables.

 

S’ha de tenir en compte que la vida útil de la instal·lació supera els 20 anys i a més té un manteniment mínim, per tant comporta un estalvi econòmic considerable. Amb l’ utilització d’aquest sistema s’evita l’emissió d’uns 500kg de CO2 a l’atmosfera per cada m2 de col·lector solar.

PRAT INSTAL·LACIONS
Agustí Duran i Sanpere 10 
25001  Lleida

 

Latitud:    41.609239°

Longitud:   0.632906°

 

També pot posar-se en contacte amb nosaltres utilitzant el nostre formulari de contacte.

Telèfons

+34973843060

+34625174617

Horari

matí:     8:30 a 13:30

tarda:  15:30 a 18:30

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PRAT INSTAL·LACIONS